Yuklab olish

2021-yil 17-dekabrdagi 3-son bayonnoma

Yuklab olish

2022-yil 15-martdagi 1-son bayonnoma

Yuklab olish

2022-yil 31-martdagi 2-sonli bayonnoma

Yuklab olish

2022-yil 8-iyundagi 3-sonli bayonnoma

Yuklab olish

Kompaniyaning aktsiyalarni chiqarish to’g’risidagi qarori

Yuklab olish

2022-yil7-iyundagi 4-sonli qarori

Yuklab olish

2022-yil 29-iyundagi 5-sonli qarori

Yuklab olish

2022-yil 29-iyundagi 5-sonli bayonnomasi

Yuklab olish

2022-yil 29-iyundagi 4-sonli bayonnomasi

Yuklab olish

2022-yil 20-iyuldagi 6-sonli qarori

Yuklab olish

2022-yil 20-iyuldagi 3-sonli qarori

Yuklab olish

2022-yil 25-iyuldagi 7-sonli bayonnomasi

Skip to content