Jamg’arma sug’urta dasturi

Sug'urta narxini hisoblang

"OPTIMAL" sug'urta mahsuloti sug'urtaning jamg'arma turi hisoblanadi. Sug'urta muddati - 380 kun. Hayotni sug'urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig'idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug'urta kompaniyasi yilning qolgan davriga mutanosib ravishda yiliga 5 foiz miqdorida bonus to'laydi.

EKSKLUZIV sug‘urta mahsuloti sug‘urtaning yig‘ma turi hisoblanadi. Sug'urta muddati - 390 kun. Hayotni sug'urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig'idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug'urta kompaniyasi yilning qolgan davriga mutanosib ravishda yiliga 6 foiz miqdorida bonus to'laydi.

"PREMIUM" sug'urta mahsuloti sug'urtaning kumulyativ turidir. Sug'urta muddati - 399 kun. Hayotni sug'urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig'idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug'urta kompaniyasi yilning qolgan davriga mutanosib ravishda yiliga 8 foiz miqdorida bonus to'laydi.

EXCLUSIVE+ sug'urta mahsuloti sug'urtaning yig'indisi hisoblanadi. Sug'urta muddati - 12 oy. Hayotni sug'urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig'idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug'urta kompaniyasi 4 foiz miqdorida bonus to'laydi.

PREMIUM+ sug'urta mahsuloti sug'urtaning jamlangan turidir. Sug'urta muddati - 13 oy. Hayotni sug'urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig'idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug'urta kompaniyasi 5 foiz miqdorida bonus to'laydi.

Sizning foydangiz uchun

Sug'urta summasini kiriting!
Ko'proq

Shu jumladan:

  • 12% daromad solig'i bo'yicha: сум
  • Yillik 5% miqdorida sug'urta kompaniyasidan bonus: so'm
  • Sug'urta muddati tugashi bilan siz quyidagilarni olasiz: so'm

Jamg’arma sug’urta – sug’urtalovchining quyidagi hollarda sug’urta summalarini to’lash bo’yicha majburiyatlarini ko’zda tutadigan, bir yildan ortiq amal qiladigan hayotni sug’urtalash turlari majmui:
— sug‘urtalangan shaxsning sug‘urta muddati tugaguniga qadar yoki sug‘urta shartnomasida belgilangan yoshga qadar omon qolishi;
— sugʻurta qildiruvchining vafoti, shuningdek sugʻurta shartnomasining amal qilish muddati davomidagi joriy toʻlovlar (annuitetlar).

 

«OPTIMAL» sug’urta mahsuloti

«OPTIMAL» sug’urta mahsuloti sug’urtaning kümülatif turi hisoblanadi. Sug’urta muddati – 380 kun. Hayotni sug’urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig’idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug’urta kompaniyasi yilning qolgan davriga mutanosib ravishda yiliga 5 foiz miqdorida bonus to’laydi.

 

Oylar Sug’urta mukofotlari Daromad solig’i 12 oy Yillik 5 foizli bonus Sizning foydangiz Foyda % da
1 1 000 000,0 120 000,0 50 000,0 170 000 17,0
2 1 000 000,0 120 000,0 45 833,3 165 833 16,6
3 1 000 000,0 120 000,0 41 666,7 161 667 16,2
4 1 000 000,0 120 000,0 37 500,0 157 500 15,8
5 1 000 000,0 120 000,0 33 333,3 153 333 15,3
6 1 000 000,0 120 000,0 29 166,7 149 167 14,9
7 1 000 000,0 120 000,0 25 000,0 145 000 14,5
8 1 000 000,0 120 000,0 20 833,3 140 833 14,1
9 1 000 000,0 120 000,0 16 666,7 136 667 13,7
10 1 000 000,0 120 000,0 12 500,0 132 500 13,3
11 1 000 000,0 120 000,0 8 333,3 128 333 12,8
12 1 000 000,0 120 000,0 0,0 120 000 12,0
12 000 000,0 1 440 000,0 320 833,3 1 760 833

 

380 kunlik imtiyozingiz: 1 760 833
Shu jumladan:
Daromad solig’i bo’yicha 12% 1 440 000
Yillik 5% miqdorida sug’urta kompaniyasidan bonus: 320 833
Siz sug’urta muddati tugagunga qadar olasiz: 12 320 833

 

 

«EXCLUSIVE» sug’urta mahsuloti

EKSKLUZIV sug‘urta mahsuloti sug‘urtaning yig‘ma turi hisoblanadi. Sug’urta muddati – 390 kun. Hayotni sug’urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig’idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug’urta kompaniyasi yilning qolgan davriga mutanosib ravishda yiliga 6 foiz miqdorida bonus to’laydi.

 

Oylar Sug’urta mukofotlari Daromad solig’i 13 oy Yillik 5 foizli bonus Sizning foydangiz Foyda % da
1 1 000 000,0 120 000,0 65 000,0 185 000 18,5
2 1 000 000,0 120 000,0 60 000,0 180 000 18,0
3 1 000 000,0 120 000,0 55 000,0 175 000 17,5
4 1 000 000,0 120 000,0 50 000,0 170 000 17,0
5 1 000 000,0 120 000,0 45 000,0 165 000 16,5
6 1 000 000,0 120 000,0 40 000,0 160 000 16,0
7 1 000 000,0 120 000,0 35 000,0 155 000 15,5
8 1 000 000,0 120 000,0 30 000,0 150 000 15,0
9 1 000 000,0 120 000,0 25 000,0 145 000 14,5
10 1 000 000,0 120 000,0 20 000,0 140 000 14,0
11 1 000 000,0 120 000,0 15 000,0 135 000 13,5
12 1 000 000,0 120 000,0 0,0 120 000 12,0
13 1 000 000,0 120 000,0 0,0 120 000 12,0
13 000 000,0 1 560 000,0 440 000,0 2 000 000

 

390 kun ichida sizning foydangiz: 2 000 000
Shu jumladan:
Daromad solig’i bo’yicha 12% 1 560 000
Yillik 6% miqdorida sug’urta kompaniyasidan bonus: 440 000
Siz sug’urta davrining oxirigacha olasiz: 13 440 000

 

 

«PREMIUM» sug’urta mahsuloti

«PREMIUM» sug’urta mahsuloti sug’urtaning kumulyativ turidir. Sug’urta muddati – 399 kun. Hayotni sug’urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig’idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug’urta kompaniyasi yilning qolgan davriga mutanosib ravishda yiliga 8 foiz miqdorida bonus to’laydi.

 

Oylar Sug’urta mukofotlari Daromad solig’i 14 oy Yillik 5 foizli bonus Sizning foydangiz Foyda % da
1 1 000 000,0 120 000,0 93 333,3 213 333 21,3
2 1 000 000,0 120 000,0 86 666,7 206 667 20,7
3 1 000 000,0 120 000,0 80 000,0 200 000 20,0
4 1 000 000,0 120 000,0 73 333,3 193 333 19,3
5 1 000 000,0 120 000,0 66 666,7 186 667 18,7
6 1 000 000,0 120 000,0 60 000,0 180 000 18,0
7 1 000 000,0 120 000,0 53 333,3 173 333 17,3
8 1 000 000,0 120 000,0 46 666,7 166 667 16,7
9 1 000 000,0 120 000,0 40 000,0 160 000 16,0
10 1 000 000,0 120 000,0 33 333,3 153 333 15,3
11 1 000 000,0 120 000,0 26 666,7 146 667 14,7
12 1 000 000,0 120 000,0 0,0 120 000 12,0
13 1 000 000,0 120 000,0 0,0 120 000 12,0
14 1 000 000,0 120 000,0 0,0 120 000 12,0
14 000 000,0 1 680 000,0 660 000,0 2 340 000 16,7

 

399 kun ichida sizning foydangiz: 2 340 000
Shu jumladan:
Daromad solig’i bo’yicha 12% 1 680 000
Sug’urta kompaniyasidan yillik 8% miqdorida bonus: 660 000
Siz sug’urta muddati tugagunga qadar olasiz: 14 660 000

 

 

«EXCLUSIVE+» sug’urta mahsuloti

EXCLUSIVE+ sug’urta mahsuloti sug’urtaning yig’indisi hisoblanadi. Sug’urta muddati – 12 oy. Hayotni sug’urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig’idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug’urta kompaniyasi 4 foiz miqdorida bonus to’laydi.

 

Oylar Sug’urta mukofotlari Daromad solig’i 12 oy 4 foiz bonus Sizning foydangiz Foyda % da
1 1 000 000,0 120 000,0
2 1 000 000,0 120 000,0
3 1 000 000,0 120 000,0
4 1 000 000,0 120 000,0
5 1 000 000,0 120 000,0
6 1 000 000,0 120 000,0
7 1 000 000,0 120 000,0
8 1 000 000,0 120 000,0
9 1 000 000,0 120 000,0
10 1 000 000,0 120 000,0
11 1 000 000,0 120 000,0
12 1 000 000,0 120 000,0
12 000 000,0 1 440 000,0 480 000,0 1 920 000 16

 

12 oylik nafaqangiz: 1 920 000
Shu jumladan:
Daromad solig’i bo’yicha 12% 1 440 000
Sug’urta kompaniyasidan 4% miqdorida bonus: 480 000
Siz sug’urta davrining oxirigacha olasiz: 12 480 000

 

 

«PREMIUM+» sug’urta mahsuloti

PREMIUM+ sug’urta mahsuloti sug’urtaning jamlangan turidir. Sug’urta muddati – 13 oy. Hayotni sug’urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig’idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug’urta kompaniyasi 5 foiz miqdorida bonus to’laydi.

 

Oylar Sug’urta mukofotlari Daromad solig’i 13 oy 5 foiz bonus Sizning foydangiz Foyda % da
1 1 000 000,0 120 000,0
2 1 000 000,0 120 000,0
3 1 000 000,0 120 000,0
4 1 000 000,0 120 000,0
5 1 000 000,0 120 000,0
6 1 000 000,0 120 000,0
7 1 000 000,0 120 000,0
8 1 000 000,0 120 000,0
9 1 000 000,0 120 000,0
10 1 000 000,0 120 000,0
11 1 000 000,0 120 000,0
12 1 000 000,0 120 000,0
13 1 000 000,0 120 000,0
13 000 000,0 1 560 000,0 650 000,0 2 210 000,0 17,0

 

13 oylik nafaqangiz: 2 210 000
Shu jumladan:
Daromad solig’i bo’yicha 12% 1 560 000
Sug’urta kompaniyasidan 5% miqdorida bonus: 650 000
Siz sug’urta muddati tugagunga qadar olasiz: 13 650 000

 

 

Skip to content