Qonunchilik

Kodekslar, farmonlar, qarorlar va farmoyishlar

Kodekslar va qonunlar

O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 52-bobi “Sug‘urta”

https://www.lex.uz/acts/180550

O‘zbekiston Respublikasining 2009-yil 16-apreldagi Qonuni. O‘RQ-210-son “ISH BERUCHNING FUQAROLIY MASLAHATINI MAJBURIY SUG‘urta qilish to‘g‘risida”gi.

https://lex.uz/acts/1471201

O’zbekiston Respublikasining 05.04.2002 y. 358-II-son «SUG’urta faoliyati to’g’risida»

https://lex.uz/acts/44612

 

Prezidentning qaror va farmonlari

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.09.2019 y. PQ-4412-son “O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUG‘urta bozorini isloh qilish va jadal rivojlantirishni ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.

https://lex.uz/docs/4459812

 

Vazirlar Mahkamasining qaror va farmoyishlari

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 24-06-son qarori. 177-son “O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI “ISH beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida”gi qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi.

https://lex.uz/acts/1493387

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002-yil 27-noyabrdagi 5-son qarori. 413-son “Sug‘urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi.

https://lex.uz/acts/342363

Skip to content